In this issue

INHOUD
Voorwoord 1
Brandbestuursplanne 2
WOF Produksie 2
WOF langtermyn kontrak 2
WCUFPA 2
Weskus Distrik Munisipaliteit 3
GCFPA Membership 4
Are you fire ready? 4
Feedback from members 4 -5
Conclusion 5

​Soos wat 2022 einde se kant toe staan het ons aan die einde van nog ʼn uitdagende jaar gekom. Alhoewel die beperkinge van Covid – 19 gelig is het dit ʼn langdurige impak op almal gelaat wat nog lank gevoel sal word. Die situasie word nie verder vergemaklik deur die toepassing van beurtkrag nie. Dit het op almal ʼn geweldige impak maar ook op ons lede in die Landbousektor. Hierdie is alles uitdagings wat ʼn impak het en ook daartoe aanleiding gee dat mens soms moed verloor. Gelukkig is ons almal deel van een groot vereniging waar die lede en bestuur mekaar nog ondersteun en bystaan.

As voorsitter, wil ek ieder en elk bedank vir hul ondersteuning, bydraes en positiewe gesindheid wat van hierdie vereniging ʼn groot sukses maak. Ek wil dan ook ʼn besondere dank rig aan die personeel van die GCBBV wat ʼn onmisbare bydrae maak tot die suksesvolle bestuur van hierdie vereniging en die ondersteuning wat hulle bied aan al ons lede. Die harde werk word waardeer en dit is duidelik in die resultate wat verkry word. Dit vat ure se harde werk om al die bestuursplanne wat alreeds afgeteken en goedgekeur is op te stel en voor te berei. Ons lede kan voorwaar trots wees op hierdie span met wat hulle onder soms moeilike omstandighede vermag het deur soveel bestuursplanne te kon voltooi. Weereens baie dankie aan die Working on Fire span, onder die bestuur van die vereniging, wat seker gemaak het dat ons lede binne hierdie bestuurseenhede voldoen aan die wetlike verpligtinge wat van hulle verwag word. Spesiale dank ook aan ons vennote wat ons help met die implementering van geïntegreerde brandbestuur.

Ek wil afsluit deur almal ʼn geseënde feestyd toe te wens en ʼn baie voorspoedige 2023 vir almal. Geniet die feestyd saam met jul geliefdes en wees veilig waar julle julself mag bevind.

Bertus Senekal (Brandweer Hoof – WKDM & Voorsitter – GCBBV)